Revista In Vitro Veritas

In vitro veritas és la revista electrònica de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC) i actua, conjuntament amb la resta del web, com una de les seves vies d'expressió. La seva finalitat és difondre informació relacionada amb les ciències de laboratori clínic i constituir un fòrum on debatre assumptes relacionats amb aquesta disciplina i activitat professional.

La revista In vitro veritas està inclosa a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) que és un repositori des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. És un projecte del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Editors: X. Filella i Pla, C. Villà i Blasco

Normes de publicació