Propòsit i membres

La genètica és la disciplina dins de la biologia que s’ocupa de l’estudi de l’estructura i la funció dels gens a nivell citogenètic i molecular. La genètica clínica té aplicació a qualsevol camp del laboratori clínic, i la Secció de Genètica busca amb especial interès la representació i sinèrgia entre experts en diferents àrees com la microbiologia, l’oncohematologia, la neurogenètica, la immunogenètica, el diagnòstic genètic de malalties minoritàries i el diagnòstic genètic prenatal entre d’altres.

Els propòsits principals de la Secció de Genètica són:

  • La preparació de documents sobre genètica aplicada a les ciències del laboratori clínic amb la finalitat de donar a conèixer el contingut de guies internacionals aplicables a la genètica molecular als professionals de Catalunya que hi puguin estar interessats.
  • La preparació de revisions sobre alguna temàtica relacionada amb la genètica que es consideri d’interès dins del camp de les ciències del laboratori clínic.
  • La potenciació de la col·laboració de residents en l’elaboració dels documents, així com en l’elaboració de comunicacions en format pòster als congressos bianuals per tal que esdevingui una eina d’aprenentatge més en la seva formació.
  • La col·laboració en l’organització de simpòsiums, congressos i cursos per a residents, donada l’ingent presència de la genètica a la major part de camps de les ciències del laboratori clínic.

 

Coordinadora

Ariadna Padró i Miquel

Membres

Neus Baena Díez

Clara Benavent Bofill

Maria Costa Pallaruelo

Bárbara Fernández Cidón

Laura Foj Capell

Alba Muñoz Santa

Xavier Nieto Moragas

Emma Triviño Palomares

Maria Viñas Jornet

Per a altres facultatius interessats a rebre informació o formar part de la secció, si us plau contacteu amb nosaltres.