Guies i recomanacions

Consideracions sobre l’urinocultiu
Calvet i Combelles I, Miserachs i Busqué N

El Sistema Internacional d’Unitats (SI)
Comitè Consultiu de les Unitats del Comitè Internacional de Pesos i Mesures
Traducció de la vuitena edició d’El sistema Internacional d’Unitats publicat per l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures a l’any 2006

Guia per al control intern de la qualitat de la mesura de magnituds biològiques utilitzant materials de control
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Guia per al control intern de la qualitat de la mesura de magnituds biològiques ordinals utilitzant materials de control
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Guia per estimar la incertesa de mesura
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Guia per a la interpretació dels valors mesurats de control dels programes d’avaluació externa de la qualitat per a les magnituds biològiques
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Guia per a la qualificació del personal del laboratori clínic
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Guia per a la producció de valors de referència multicèntrics
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Guia per a la revisió final dels resultats de mesura en el laboratori clínic
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Guia per satisfer els requisits de la norma ISO 15189:2003 relacionats amb la consultoria semiològica
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Guia per a la subcontractació dels productes dels laboratoris clínics
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Guia per a la subcontractació dels productes dels laboratoris clínics
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Llibre blanc del laboratori clínic a Catalunya
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Manifest de l’ACCLC a favor de l’acreditació segons la norma ISO 15189

Manual d’aplicació de la ISO 9001:2000 en els laboratoris clínics
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)

Manual d’estil per a les ciències de laboratori clínic
Fuentes Arderiu X, Miró Balagué J, Nicolau costa J
(Data de publicació: 2011-10-18)

Nomenclatura i unitats de les propietats biològiques
Beatriz Candás Estébanez, José Valero Politi, Jordi Huguet Ballester, Xavier Fuentes Arderiu

Requisits metrològics en les ciències de laboratori clínic
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

“Terminologia per a les anàlisis. Introducció al VIM3″ publicat per Eurachem. Traducció del document
(Data de publicació: 2012-01-30)

Vocabulari internacional de metrologia– Conceptes fonamentals i generals i termes associats. 3a Edició
Grup de treball 2 del Comitè Conjunt per a les Guies en Metrologia