Documents i activitats

 

In vitro veritas 2020;21:1-11. Nous biomarcadors per la detecció del càncer de pròstata.

In vitro veritas 2019;20:4-21. microRNAs en càncer de còlon i recte

In vitro veritas 2018;19:16-27. DNA lliure circulant: un nou concepte de marcador tumoral

In vitro veritas 2017;18:40-45. Seguiment bioquímic del càncer diferenciat de tiroide

In vitro veritas 2016;17:9-19. Coriogonadotropina: una hormona complexa i polifacètica

In vitro veritas 2015;16:49-52. Utilitat clínica del PCA3 en la detecció del càncer de pròstata

In vitro veritas 2015;16:90-93. Determinació quantitativa d´hemoglobina en la femta mitjançant procediments immunoquímics

In vitro veritas 2012;13:51-56. Estandardització i marcadors tumorals

In vitro veritas 2010;11:28-59. Augments de la concentració de marcadors tumorals en el plasma en absència de neoplàsia

In vitro veritas 2007;8. Guies de pràctica clínica: recomanacions respecte a la utilització dels marcadors tumorals

In vitro veritas 2004;5. Consideracions sobre la utilitat diagnòstica dels marcadors tumorals

 

Jornada d’actualització en biomarcadors oncològics. 7 de febrer de 2019

Jornada d’actualització en biomarcadors oncològics. 10 de novembre de 2016

V Simpòsium Europeu. El laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro: “Estandardització i marcadors tumorals”. 16 i 17 d'abril de 2009

 

Enllaços d'interès

European Group on Tumor Markers

Increased plasma concentrations of tumour markers in the absence of neoplasia