VI Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

0

Programa del VI Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Actes del VI Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
Nicolau Costa J, Fuentes Arderiu X, dir.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2005. [ISBN 84-689-2255-2] (B-16699-2005)