VI Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Programa del VI Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Actes del VI Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
Nicolau Costa J, Fuentes Arderiu X, dir.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2005. [ISBN 84-689-2255-2] (B-16699-2005)