Volum 16 Any 2015

0

Recomanacions per a l’aplicació clínica de l’estudi del DNA fetal en la sang materna per a la detecció d’aneuploïdies

Una mirada química a les ciències de laboratori clínic

Resum de la sisena sessió del II Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic “Quina responsabilitat té el laboratori en els sistemes analítics prop del pacient (POCT)”

Validació de sistemes de mesura basats en la cromatografia líquida d‘alta eficàcia

Què és la vida, segons Erwin Schrödinger

Distribucions de freqüències i distribucions de probabilitats

Mesurament de la concentració de massa de ceftazidima en el plasma mitjançant cromatografia líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem

Utilitat clínica del PCA3 en la detecció del càncer de pròstata

Els biòlegs en el laboratori clínic

Contrast d’hipòtesis

Recomanacions per a l’aplicació clínica de procediments basats en la matriu genòmica en el diagnòstic prenatal d’aneuploïdies

Resum de la setena sessió del III Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic “Micromatrius - procediments i aplicacions”

Aplicació de la correlació i la regressió en les ciències de laboratori clínic

Resum de la quarta sessió del III Curs d‟actualització en ciències de Laboratori Clínic “Acreditació segons la norma ISO 15189. Canvis en la nova versió i en l’ús de la marca”

Mesurament de la concentració de massa de docetaxel en el plasma mitjançant cromatografia líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem

Mesurament de la concentració de massa de meropenem en el plasma mitjançant cromatografia líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem

Determinació quantitativa d’hemoglobina en la femta mitjançant procediments immunoquímics

Informe del VIII Simpòsium Europeu sobre El Laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro “Anàlisis prop del pacient”

 

Volum 16 complet en format PDF