Volum 14 Any 2013

0

Descripció estadística de l´evolució dels valors mesurats de diverses magnituds biològiques

Les ciències de laboratori clínic, fa trenta anys i a l’actualitat

Estadística i ciències de laboratori clínic

Validació i control de la plausibilitat dels resultats

El centenari del Primer Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana

Estadístics i paràmetres usats en les ciències de laboratori clínic per a variables contínues

Guia per a la selecció d’un sistema de mesura

Marcadors tumorals en el càncer de pròstata - del laboratori a la pràctica clínica

Reflexions sobre els objectius i els requisits metrològics en les ciències de laboratori clínic

La cromatografia com a principi de mesura - classificació, fonaments teòrics i aplicació en les ciències de laboratori clínic

Mesurament simultani de la concentració de ciclosporina A, everolimus, sirolimus i tacrolimus en la sang mitjançant cromatografia líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tànde

Pipetes. Aspectes generals i metrològics

Estadística descriptiva aplicada a variables discretes

Mesurament de la concentració de micofenolat en el plasma mitjançant cromatografia líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada a l’espectrometria d’absorció molecular a l’ultraviolat

L’espectrometria de masses com a principi de mesura - fonaments i aplicació en les ciències de laboratori clínic

Diagnòstic prenatal d’anomalies cromosòmiques

 

Volum 14 complet en format PDF