Volum 12 Any 2011

0

Petita història de l’Associació Catalana d’Especialistes en Bio-Anàlisi

Guia per a la interpretació dels valors mesurats de control dels programes d’avaluació externa de la qualitat per a les magnituds biològiques

Nomenclatura i unitats de les propietats biològiques

Triptasa - funció biològica i valor semiològic de la seva concentració en diferents líquids biològics

Guia per a l’elaboració d’un informe anual de la qualitat metrològica

Els pesos atòmics ja no són constants naturals

Resum de la segona sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics “Experiències en el procés d’acreditació ISO 15189 - com delimitar l’abast i dur a terme l’acreditació”

Resum de la tercera sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics “Requisits metrològics - establiment i utilització”

Informe del VI Simpòsium Europeu sobre El Laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro “Acreditació del laboratori clínic segons la norma ISO 15189 2007 a la Unió europea”

Resum de la quarta sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics “Qualitat analítica - seguiment”

Resum de la cinquena sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics “Indicadors de gestió al laboratori clínic”

Reflexions sobre les sol·licituds d’exàmens de laboratori clínic

Naturalesa de les propietats biològiques examinades al laboratori clínic

Criteris per establir límits d’alarma i valors alarmants

 

Volum 12 complet en format PDF