Volum 2 Any 2001

0


Patologia molecular

Conceptos básicos de bioquímica génica

Revisió de les tècniques de genètica molecular més habituals en el laboratori clínic

El futuro de las técnicas de bioquímica génica y sus aplicaciones

Consejo genético - implicaciones del estudio genético y del consentimiento informado

Requisits metrològics per als laboratoris clínics

Directrius per el manteniment i la verificació del funcionament dels instruments emprats en microbiologia clínica

Actes del simpòsium europeu “El laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro”

Presentació del simpòsium

La Directiva 98-79-CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

La norma ISO 15189

Discussió de les ponències sobre la directiva 98-79-CE i la norma ISO 15189

Sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio clínico

Validation of measurement procedures

Calibrators - commutability, traceability and uncertainty

In vitro diagnostic reagent, calibrator and control material stability

Calibración de los instrumentos de medida (no analizadores)

Los programas de evaluación externa de la calidad y los requisitos metrológicos

Biological reference values

Resum de la discussió general

Resumen de la discusión general

Summary of the general discussion

Relació d’assistents al simpòsium

Activitat clínica dins del laboratori clínic

Recomendaciones de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados Unidos de América sobre el empleo de las magnitudes bioquímicas en la enfermedad coronaria

Nous models de màrqueting aplicats al laboratori clínic

Guia per estimar la incertesa de mesura

 

Volum 2 complet en format PDF