Nous articles a In Vitro Veritas

29/03/2023

S'han publicat els articles:
"En memòria de Joan Colomines, primer president de l'ACCLC"
"Detecció d'una interferència tècnica en el recompte automatitzat de San--Reticulòcits; c.nom. en una pacient amb anèmia megaloblàstica"