Noves ofertes a la borsa de treball

15/07/2021

Hi ha dues noves ofertes de treball per a l'hospital de Palamós i el de Figueres. Podeu consultar els requisits a l'apartat "Borsa de Treball"