Eleccions per escollir la nova Junta de l'ACCLC

11/03/2021

 

Us informem que s'obre el termini per presentar candidatures a la nova Junta Directa de l'ACCLC per al període 2021-2025.

La votació se celebrarà a l'Assemblea General Ordinària del dia 5 de maig de 2021, que tindrà lloc durant el XIV Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic. Edició Virtual.

 

Aquí podeu consultar el reglament de règim intern electoral 2021 de l'Associació.

 

El calendari electoral s'exposa a continuació:

Publicació del reglament i crida a la presentació de candidatures: 2021-03-12

Presentació de candidatures fins el: 2021-04-09

Acceptació de candidatures per part de l'actual Junta Directiva abans del: 2021-04-16

Publicació de les candidatures admeses i convocatòria de l'Assemblea General en la que es farà l'elecció abans del: 2021-04-16

Assemblea General. Elecció: 2021-05-05

Presa de possessió: 2021-06-01

Durada dels càrrecs fins: 2025-05-31