Eleccions per escollir la nova Junta de l'ACCLC

11/03/2021

 

Candidatures a la nova Junta Directa de l'ACCLC per al període 2021-2025

 

En el marc del reglament de Règim Intern Electoral per a les eleccions de la Junta Directiva de l’ACCLC s’han rebut les següents candidatures :

 

Presidenta : Roser Ferrer Costa

Vicepresident: Cristian Morales Indiano

Secretària: Glòria Padrós Soler

Tresorer: Edgar Zapico Muñiz

 

Com a vocals, s’han rebut les candidatures següents:

Albert Rimbau Muñoz

Anna Cortés Bosch de Basea,

Dolors Dot Bach

Sílvia Miró Cañís

 

L'elecció de la Junta Directiva es durà a terme en l'Assemblea General reunida en sessió ordinària segons els Articles 8 a 13 dels Estatuts, en la data del 05 de maig de 2021 que fixa l'actual Junta Directiva, en virtut de l'Article 16 (e) dels Estatuts.

 

Aquí podeu consultar el reglament de règim intern electoral 2021 de l'Associació.

 

El calendari electoral s'exposa a continuació:

Publicació del reglament i crida a la presentació de candidatures: 2021-03-12

Presentació de candidatures fins el: 2021-04-09

Acceptació de candidatures per part de l'actual Junta Directiva abans del: 2021-04-16

Publicació de les candidatures admeses i convocatòria de l'Assemblea General en la que es farà l'elecció abans del: 2021-04-16

Assemblea General. Elecció: 2021-05-05

Presa de possessió: 2021-06-01

Durada dels càrrecs fins: 2025-05-31