25è aniversari de l'ACCLC

01/02/2021

Recentment s'han complert 25 anys de la constitució de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, el 27 de novembre de 1995.

 

L’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic ha fet vint-i-cinc anys.

El 27 de novembre de 1995 la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya comunicava l’aprovació del estatuts d’una nova organització, l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC), presentats per Josep M. Queraltó i Companyó en nom de la Junta Constituent, atesos els seus coneixements juridicoadministratius. Així, doncs, l’any passat s’escaigué un aniversari significatiu que no fou possible celebrar pel trasbals general ocasionat per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. Malauradament, també fou l’any del traspàs del propi Josep M.Queraltó. Fins a l’any 2001 Joan Colomines i Puig (Barcelona, 1922-2011) va exercir el càrrec de president. La seva condició de metge analista, gestor sanitari, escriptor, poeta, polític i sobre tot lluitador per les llibertats nacionals de Catalunya el feien una persona ideal per assolir consensos i suport institucional.

No es pot parlar del que és l’ACCLC sense dir que tant la seva constitució com la trajectòria seguida van íntimament lligades a Xavier Fuentes i Arderiu, el seu fundador i president des del 2001 fins al 2009 i principal dinamitzador. Repassant els propòsits i assoliments de l’ACCLC en aquest quart de segle es posa en relleu el concepte que ell té del Laboratori Clínic com un sector científic i assistencial on conflueixen la tecnologia científica i la medicina emprant disciplines com la química analítica, la genètica, la bioenginyeria, la metrologia, la fisiopatologia, etc., que  han de ser tractades amb el màxim rigor i subjecció a les directrius donades pels organismes internacionals competents. La seva dedicació a la normalització tecnicocientífica  i terminològica  i el compromís amb la llengua i cultura catalanes inspiren la missió i visió de l’organització.

Entre les activitats troncals que s’han consolidat destaquen els congressos catalans de Ciències de Laboratori Clínic, organitzats biennalment per l’ACCLC des de 1998 i els simposis europeus sobre el Laboratori Clínic i la Indústria del Diagnòstic in vitro, també biennals, des del 2001. En totes les regions sanitàries de Catalunya, al Principat d’Andorra i fins i tot Perpinyà, a la Catalunya Nord, hi ha hagut alguna de les seus dels congressos, fet que expressa la voluntat de l’Associació de ser present a tot el territori. Els simpòsiums europeus, han comptat amb els auspicis de la Federació Internacional de Química Clínica i Medicina de Laboratori (IFCC), fet que posa de manifest la vocació de presència internacional que té l’ACCL.

La revista electrònica “In vitro veritas” ofereix des del 1999 un marc on els associats poden publicar articles científics, revisions, digressions, etc... També és el marc on les seccions, peces fonamentals de l’organització constituïdes per membres experts o motivats per determinades àrees de coneixement,  presenten els seus documents. La formació continuada és un dels motius de ser de l’Associació, plasmada des del primer moment amb seminaris, debats, cursos, guies, llibres, etc...

En nombroses ocasions, representats de l’ACCLC han col·laborat amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya formant part de consells assessors, grups de treball, tribunals, etc., i des de l’any 2014 l’ACCLC és una societat vinculada amb l’Institut d’Estudis Catalans, lligam que posa de manifest la voluntat de pertinença a l’àmbit científic i cultural de màxim nivell del nostre país.

Cal destacar que les activitats científiques dutes a terme per l’ACCLC durant aquests 25 anys,  han estat possibles gràcies al treball col·laboratiu dels membres de l’associació que s’han ofert desinteressadament com a membres de les juntes directives, coordinadors i membres de les seccions i del comitè editorial de la revista, presidents i membres dels comitès organitzadors de congressos i simpòsiums, cursos, jornades, etc., així com també al patrocini dels membres corporatius sense el qual no hauria estat possible portar-les a terme.

Tenint en compte les diverses fonts d’heterogeneïtat presents, l’ACCLC ofereix un marc de confluència i transversalitat. Així, l’organització està oberta a professionals provinents que qualsevol origen acadèmic compatible amb les funcions pròpies del laboratori clínic, a totes les especialitzacions, regulades o emergents, a la titularitat pública o privada, als diversos tipus d’assistència, hospitalària o comunitària, a la indústria del diagnòstic in vitro, etc...

En les presents circumstàncies en què el diagnòstic in vitro s’ha manifestat com un factor decisiu per combatre els estralls causat pel nou coronavirus, és encara més justificat l’enfortiment del compromís dels professionals del Laboratori Clínic amb les ciències de la salut i la societat a la qual pertanyen, i per tant desitjar una llarga i fructífera vida a  l’ACCLC.