INICIATIVA ACCLC COVID-19

0

OBJECTIU DE LA INICIATIVA ACCLC COVID-19

La iniciativa ACCLC COVID-19, a propòsit de la presidència de la junta directiva de l’ACCLC i amb la coordinació d’un equip de professionals del servei de Bioquímica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, té com objectius principals:

1)  Conèixer les diferents estratègies diagnòstiques i de seguiment de la COVID-19 als laboratoris clínics de Catalunya.

2)  Crear un fòrum de discussió i millora dels protocols en base a l’evidència científica generada durant la pandèmia del SARS-CoV-2.

El paper del laboratori és clau en la COVID-19, ja que més enllà de la importància de les proves diagnòstiques, altres proves que es realitzen al laboratori poden ajudar a valorar la gravetat de la malaltia i predir el risc d'evolució cap a formes més severes.

La informació publicada serà actualitzada i completada periòdicament d’acord a les noves informacions que es vagin coneixent respecte el virus i la malaltia. Davant l’enorme quantitat d’informació generada diàriament, demanem la col·laboració dels professionals de l’ACCLC que vulguin corregir, completar i/o actualitzar la informació disponible al web. Ens podeu contactar al correu contacte@acclc.cat

El document present està organitzat en 2 blocs per tal de facilitar la seva consulta:

ÍNDEX

BLOC I. Estratègies diagnòstiques de diferents laboratoris clínics de Catalunya pel diagnòstic i seguiment de pacients amb la COVID-19

BLOC II. Utilitat  de les proves de laboratori utilitzades en el diagnòstic i seguiment de pacients amb la COVID-19

  1. Introducció
  2. Mètodes diagnòstics
  3. Marcadors d’inflamació
  4. Estudis de l’hemostàsia
  5. Marcadors de coinfecció
  6. Marcadors hematològics
  7. Marcadors cardíacs
  8. Marcadors immunològics
  9. Altres

 

Revisió estilística a càrrec de Jaume Miró.