VII Curs d'actualització en ciències de laboratori clínic (2018-2019)

Organitzat conjuntament amb la Secció de Gestió i Qualitat de l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic.

0