XVI Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Granollers 2024

Foto: X. Solanas