VIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Programa del VIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Actes del VIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
García Panyella M, dir.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2009. (B-14.315-2009)