VIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

0

Programa del VIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Actes del VIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
García Panyella M, dir.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2009. (B-14.315-2009)