VII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

0

Programa del VII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Actes del VII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
Nicolau Costa J, dir.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2006. [ISBN 84-689-8348-9] (B-53.228-2006)