VII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Programa del VII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Actes del VII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
Nicolau Costa J, dir.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2006. [ISBN 84-689-8348-9] (B-53.228-2006)