V Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

0

Programa del V Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Actes del V Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
Canalias Reverter F, dir.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2002. [ISBN 84-688-6843-4] (B-44629-2002)