IX Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

0

Programa del IX Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Nota de premsa del IX Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Actes del IX Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
Cruz Carlos LM, Rigo Bonnin R, dirs.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2010. [ISBN 978-84-694-0465-2] (B-14.294-2011)