IV Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

0

Programa del IV Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic (francès)

Actes del IV Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
Fernández Delclós MD, Fuentes Arderiu X, dir.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2000. [ISBN 84-688-6845-0] (B-52111-1998)