IV Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

Programa del IV Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic (francès)

Actes del IV Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
Fernández Delclós MD, Fuentes Arderiu X, dir.
Barcelona: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic; 2000. [ISBN 84-688-6845-0] (B-52111-1998)