XII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

XII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic