Darrers articles

De la ISO 9001 a la ISO 15189: report d’una experiència

Volum: Vol. 09 Any: 2008

A finals del mes de febrer passat, el Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat acreditat d’acord amb la norma ISO 15189, per a les 112 anàlisis majoritàries què es realitzen al seu Laboratori General.
Aquesta fita és un pas més en la línia de millora i assegurament de la qualitat, i del reconeixement formal d’aquesta, que es va iniciar fa anys amb la certificació del laboratori per la norma ISO 9001.

Autors: A. Blanco Font


Informe del IV Simpòsium Europeu sobre El Laboratori Clínic i la Indústria del diagnòstic in vitro: “Informàtica al Laboratori Clínic”

Volum: Vol. 09 Any: 2008

Els simpòsiums europeus que sota la denominació genèrica “El Laboratori Clínic i la Indústria del diagnòstic in vitro” organitza bianualment l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic (ACCLC) busquen reunir en un fòrum comú de discussió els professionals del laboratori clínic i de la indústria sobre temes actuals que afectin les relacions d’ambdós protagonistes de l’activitat del laboratori clínic. El primer simpòsium, l’any 2001, va debatre el nou marc legal constituït per les directives europees sobre el diagnòstic in vitro i com havien d’influir en la pràctica diària del laboratori (1). El segon simpòsium, l’any 2003, va desenvolupar un punt crític que precisament la directiva 98/79/CE (2) tornava a posar d’actualitat en aquest context professionals/proveïdors: els valors de referència biològics (3, 4). El tercer simpòsium, l’any 2005, va estar dedicat a debatre l’àmbit de la fase preanalítica. Totes aquestes edicions s’han caracteritzat per l’èxit de la convocatòria tant entre professionals com en la indústria com pel nivell de les discussions.

Autors: J. Ll. Bedini Chesa, J. M. Queraltó Compañó, J. Raventós Monjo, M.A Bosch Ferrer, X. Fuentes Arderiu


Actes del Club de Gestió: “Gestió del catàleg d’anàlisis: inclusió i exclusió de magnituds biològiques” i “Criteris d’incorporació o subcontractació de magnituds biològiques”

Volum: Vol. 09 Any: 2008

El dia 14 de Novembre van tenir lloc a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona els debats següents:
“Gestió del catàleg d’anàlisis: inclusió i exclusió de magnituds biològiques” conduït per Jaume Torrents Romeu, Reference Laboratory. Barcelona.
“Criteris d’incorporació o subcontractació de magnituds biològiques” conduït per Antoni Alsius Serra. Egarlab. Mútua de Terrassa.

Autors: L. Juan Pereira


El naixement d’una propietat biològica

Volum: Vol. 09 Any: 2008

Actualment disposem d’un ampli ventall de propietats biològiques l’ús de les quals és tan habitual al nostre entorn que diàriament el seu examen és sol·licitat pels metges clínics al laboratori. Però, ens hem plantejat mai esbrinar d’on sorgeix l’interès per examinar aquestes propietats biològiques? Fer una reflexió sobre això pot ser molt útil a l’hora de buscar noves propietats biològiques que puguin aportar un valor semiòlogic que sigui d’utilitat.

Autors: B. Candás Estébanez


Guia per a la revisió final dels resultats de mesura en el laboratori clínic

Volum: Vol. 09 Any: 2008

La Generalitat de Catalunya, en el decret d’autorització administrativa dels laboratoris clínics indica, de forma implícita, que els informes de laboratori s’han de sotmetre a una última revisió que permeti validar-los i lliurar-los posteriorment.
D’altra banda, la norma ISO 15189 (2), en l’apartat 5.7.1 diu “El personal autoritzat revisarà sistemàticament els resultats de les anàlisis, avaluarà si concorden amb la informació clínica disponible del pacient i autoritzarà el seu lliurament”. Però, com és habitual en aquests tipus de documents, la norma ISO 15189 no dóna detalls sobre com dur a terme aquesta revisió i avaluació de resultats

Autors: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, J. Miró i Balagué, M. Basart Arraut, M.A Bosch Ferrer, M.J. Castiñeiras Lacambra, R. López Martínez, X. Fuentes Arderiu