Darrers articles

Recomanacions per a l’aplicació clínica de la detecció d’aneuploïdies en el DNA fetal lliure en la sang materna

Volum: Vol. 18 Any: 2017

En la sang materna existeixen fragments de DNA fetal lliure (d’ara endavant DNAfl) de procedència placentària que es poden estudiar per a conèixer el nombre de còpies d’uns cromosomes determinats (habitualment 21, 18, 13, X i Y) en el fetus (1, 2). És un mètode de cribratge avançat d’aneuploïdia, que requereix confirmació mitjançant un procediment diagnòstic invasiu en cas de resultat positiu.

Autors: A. Borrell Vilaseca, Armengol Dulcet L, Cirigliano V, de la Chica Díaz R, E. Casals Font, G. Albaiges Baiget, Plaja Rustein A, Vendrell T


Seguiment bioquímic del càncer diferenciat de tiroide

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El carcinoma diferenciat de tiroide és la neoplàsia endocrina més freqüent (90 % de totes les neoplàsies endocrines), i la principal causa de mort de tots els tumors endocrins. És molt més freqüent en dones amb edats compreses entre 30 i 50 anys. Tot i que la causa és desconeguda, hi ha algunes circumstàncies que s’associen a una freqüència més elevada de càncer de tiroide.

Autors: C. Colomé Mallolas, J. Trapé Pujol, JM. Augé Fradera, M. Carbonell Prat, M. de Ramon Amat, M.L. Granada i Ybern, X. Filella Pla


Estudi de verificació del sistema de mesura Acquity UPLC-UV per al mesurament simultani de la concentració de substància de retinol i alfa-tocoferol en el sèrum

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El retinol és una vitamina liposoluble que pertany a un grup de molècules que es troben estretament relacionades a nivell estructural i metabòlic anomenades retinoïds o vitamina A. La vitamina A exerceix un paper essencial en la funció de la retina, en el creixement i la diferenciació del teixit epitelial, en el creixement de l’ós, així com en la reproducció i el desenvolupament embrionari.
L’alfa-tocoferol és una vitamina liposoluble que pertany a un grup de molècules que es troben estretament relacionades, a nivell estructural i metabòlic, anomenades tocos o vitamina E. La vitamina E actua com un agent antioxidant i eliminador de radicals lliures, protegint la integritat dels lípids insaturats de les biomembranes de totes les cèl•lules i preservant el retinol de la seva descomposició oxidativa.

Autors: A. Padró Miquel, M. Sanjuás Iglesias, MJ. García Escolano, P. Alía Ramos, R. Rigo Bonnin, S. Voces Marfil, TL. Rubio Campos


Informe de la Jornada d’Actualització en Biomarcadors Oncològics

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El dia 10 de novembre de 2016 es va celebrar a la Casa de Convalescència, seu de l’Institut d’Estudis Catalans, la Jornada d’Actualització en Biomarcadors Oncològics. L’esdeveniment va ser organitzat per la Secció de Biomarcadors Oncològics i l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic. Es pot consultar el programa a:

Autors: J. Trapé Pujol, JM. Augé Fradera, M. de Ramon Amat, ML. Granada Ybern, X. Filella Pla


Sobre l’atzar i la necessitat

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El Premi Nobel en Fisiologia o Medicina s’atorga, l’any 1965, a Jacques Monod, François Jacob i André Lwoff, conjuntament, «pels seus descobriments en relació a la regulació genètica de la síntesi d’enzims i de virus». Es reconeix així la seva contribució, realitzada a l’Institut Pasteur de Paris, al desenvolupament de la biologia molecular. Han aportat la distinció entre gens estructurals, que codifiquen proteïnes, i gens reguladors, que controlen l’activitat d’altres gens, i també conceptes com l’al·losteria i l’operó.

Autors: J. Nicolau Costa


Resum de la primera sessió del V Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Monitorització de la immunoteràpia antitumoral”

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El 26 d’octubre de 2016 va tenir lloc, a la seu del Col•legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la primera sessió del V Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Monitorització de la immunoteràpia antitumoral” impartida per Manel Juan Otero, Laboratori d’Immunologia,Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Autors: M. Juan Otero


Guia per a la qualificació del personal del laboratori clínic

Volum: Vol. 18 Any: 2017

L’objecte d’aquest document és definir un procediment que serveixi de guia per a la qualificació del personal que treballa en un laboratori clínic, que faciliti l’adaptació dels laboratoris clínics als requisits de la norma ISO 15189 per a la seva acreditació o que permeti realitzar de forma estandarditzada la revisió de la competència per a ocupar els llocs de treball.

Autors: A. Blanco Font, A. Sancho Cerro, C. Mora Maruny, C. Pastor Ferrer, E. Zapico Muñiz, F. Soldevila Fàbrega, G. Soria Guerrero, M. Buxeda Figuerola, M. Canal Aranda


Resum de la segona sessió del V Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Actualització en el diagnòstic i tractament de l’Helicobacter pylori”

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El 16 de novembre de 2016 va tenir lloc, a la seu del Col•legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la segona sessió del V Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Actualització en el diagnòstic i tractament de l’Helicobacter pylori” impartida per Carme García Martín, Laboratori de Referència de Catalunya, Barcelona.

Autors: C. García Martín