Darrers articles

Nomenclatura i unitats de les propietats biològiques

Volum: Vol. 12 Any: 2011

La Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) i la Federació Internacional de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic (IFCC), conscients de la necessitat de normalitzar la descripció dels exàmens realitzats als laboratoris clínics i les unitats de mesura emprades, l’any 1967 van publicar conjuntament la primera recomanació internacional sobre aquest particular (1) i des de llavors han publicat nombroses actualitzacions d’aquestes recomanacions.

Autors: B. Candás Estébanez, J. Huguet Ballester, J. Valero Politi, X. Fuentes Arderiu


Triptasa: funció biològica i valor semiològic de la seva concentració en diferents líquids biològics

Volum: Vol. 12 Any: 2011

Els mastòcits són cèl·lules d’origen hematopoètic que es troben en pràcticament tots els teixits. Participen en la defensa enfront dels paràsits i tenen un paper fonamental en la patogènesi de les malalties per hipersensibilitat immediata i en la mastocitosi. Responen a senyals de la immunitat innata o adaptativa alliberant diversos mediadors amb activitat farmacològica que inclouen histamina, proteases, heparina, factor activador de plaquetes, leucotriens, prostaglandines, bradicinines i diverses citocines i quimiocines.

Autors: F. Morandeira Rego


Guia per a l’elaboració d’un informe anual de la qualitat metrològica

Volum: Vol. 12 Any: 2011

La norma UNE-EN ISO 15189:2007 per a l’acreditació del laboratori clínic (1), en el punt (c) de l’apartat 5.5.3, exigeix que en la descripció dels sistemes de mesura de les magnituds biològiques constin els valors de les seves característiques metrològiques.
Els valors de les característiques metrològiques poden variar per l’envelliment del sistema de mesura o per variacions en les condicions del seu funcionament. Per això, i al marge dels informes emesos per agents aliens al laboratori clínic —com ara els organitzadors de programes d’avaluació externa de la qualitat—, és recomanable fer anualment un seguiment de la qualitat metrològica amb què cada laboratori clínic produeix els seus valors mesurats. De les diverses característiques metrològiques, les més importants a tenir en compte són la imprecisió interdiària, el biaix relatiu i l’error de mesura relatiu.

Autors: A. Jardi Baiges, À. Vilanova Navarro, J. Miró i Balagué, M. Martínez Casademont, M.J. Castiñeiras Lacambra, R. Rigo Bonnin, X. Fuentes Arderiu


Els pesos atòmics ja no són constants naturals

Volum: Vol. 12 Any: 2011

Molts de nosaltres vam aprendre que els pesos atòmics estàndard que trobàvem al darrere dels llibres de text de química o en la Taula Periòdica dels Elements Químics penjada a la paret del laboratori de pràctiques són constants naturals. Això va ser la veritat acceptada durant més d’un segle i mig, però ja no és així. El text següent explica com els avenços en els sistemes de mesura i la mesura de l’abundància isotòpica dels elements químics han canviat la manera com entenem els pesos atòmics i perquè no es consideren ja constants naturals.

Autors: Norman E. Holden, Tyler B. Coplen


Resum de la segona sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics: “Experiències en el procés d’acreditació ISO 15189: com delimitar l’abast i dur a terme l’acreditació”

Volum: Vol. 12 Any: 2011

El dia 19 de gener de 2011 va tenir lloc, a la seu del Collegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la segona sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics: “Experiències en el procés d’acreditació ISO 15189: com delimitar l’abast i dur a terme l’acreditació” impartida per Aurora Blanco Font, Unitat de Gestió de la Qualitat, Laboratori Clínic, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet i Jesús Velasco Rodríguez, Unitat de Control de la Qualitat, Laboratori Clínic, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

Autors: A. Blanco Font, J. Velasco Rodríguez


Resum de la tercera sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics: “Requisits metrològics: establiment i utilització”

Volum: Vol. 12 Any: 2011

El dia 9 de març de 2011 va tenir lloc, a la seu del Collegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la segona sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics: “Requisits metrològics: establiment i utilització” impartida per Raül Rigo Bonnin, Unitat de Control de la Qualitat, Laboratori Clínic, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet.

Autors: R. Rigo Bonnin


Informe del VI Simpòsium Europeu sobre El Laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro: “Acreditació del laboratori clínic segons la norma ISO 15189:2007 a la Unió europea”

Volum: Vol. 12 Any: 2011

Una vegada més, el Simpòsium Europeu “El laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro” ha permès als professionals d’aquests dos àmbits intercanviar informació i experiències, en aquest cas en el bell marc de la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans a Barcelona. El simpòsium, organitzat per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic amb el suport dels seus membres corporatius, va adoptar el format que ja és tradicional en aquest esdeveniment. Es tracta d’un seguit taules temàtiques on cada moderador formula un conjunt de preguntes , inicialment al conjunt d’experts agrupats en la taula, però també a la resta de professionals presents a la sala.

Autors: A. Blanco Font


Resum de la quarta sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics: “Qualitat analítica: seguiment”

Volum: Vol. 12 Any: 2011

El dia 13 d’abril de 2011 va tenir lloc, a la seu del Collegi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la quarta sessió del I Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics: “Qualitat analítica: seguiment” impartida per Raül Rigo Bonnin, Unitat de Control de la Qualitat, Laboratori Clínic, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet.

Autors: R. Rigo Bonnin