Darrers articles

Nomenclatura dels sistemes estudiats en microbiologia i parasitologia clíniques

Volum: Vol. 01 Any: 2000

El desenvolupament científic i tecnològic d’aquest final de segle ens porta a una nova era de la comunicació que canvia els conceptes de temps i de distància. Per facilitar l’intercanvi de dades i la seva correcta interpretació és necessari normalitzar el llenguatge. Atesa la diversitat de sistemes estudiats en microbiologia i parasitologia clíniques i les diferències de termes utilitzats entre laboratoris clínics per anomenar la mateixa mostra, es presenta aquesta recomanació per a la denominació de sistemes a fi d’arribar a una unificació de criteris pròpia del llenguatge científic.

Autors: G. Prats i Pastor, G. Trujillo Isern, I. Calvet i Combelles, J. Vidal i Tort, M.A Bosch Ferrer


Recomanacions sobre la mesura de la concentració de glucosa en el plasma

Volum: Vol. 01 Any: 2000

La glucosa és un monosacàrid amb una massa molar de 180 g/mol, component de tots els disacàrids i la unitat bàsica estructural dels polisacàrids midó i cel·lulosa. La concentració en el plasma està condicionada, d’una banda, per l’aportació exògena, proporcionada pels aliments, i d’altra banda, per la de procedència endògena, derivada de la glicogenòlisi i la gliconeogènesi. La seva sortida del torrent circulatori a causa de la captació efectuada per les cèl·lules, on seguirà un procés de metabolització -la glicòlisi- o s’emmagatzemarà com a glicogen al fetge o, mitjançant la síntesi d’àcids grassos, al teixit adipós.

Autors: J. Miró i Balagué, Rosa Ruiz i Morer, Teresa Carrera i Font


Guia per a la provisió de comentaris interpretatius en els informes de bioquímica clínica

Volum: Vol. 01 Any: 2000

Aquesta guia la va preparar el Special Advisory Committee in Chemical Pathology i la va aprovar el consell del Royal College of Pathologists del Regne Unit el 30 de juliol de 1998. [La publicació original és al RCPath Bulletin 1998;104:25. Citació recomanada per a aquest document: Reial Col·legi de Patòlegs del Regne Unit. Guia per a la provisió de comentaris interpretatius en els informes de bioquímica clínica

Autors: Reial Col·legi de Patòlegs del Regne Unit


Directrius per al control intern de la qualitat en microbiologia clínica. Part:1 Bacteriologia i micologia

Volum: Vol. 01 Any: 2000

El control intern de la qualitat en el laboratori de microbiologia clínica consisteix en un conjunt d’operacions realitzades pel personal que hi treballa per comprovar el correcte funcionament dels medis de cultiu i dels reactius amb la finalitat d’assegurar uns resultats correctes de l’aïllament i identificació dels microorganismes i de l’antibiograma. El laboratori de microbiologia clínica ha de detectar qualsevol error, analitzar-lo i corregir-lo.

Autors: G. Trujillo Isern, I. Calvet i Combelles, M.A Bosch Ferrer, N. Miserachs i Busqué


Guia per al calibratge en química analítica. Part 1. Conceptes fonamentals i calibratge d’un sol component

Volum: Vol. 01 Any: 2000

Aquest document de nomenclatura de la IUPAC ha estat preparat per establir una aproximació uniforme i vàlida de la terminologia, notació i formulació per al calibratge en química analítica. En aquesta primera part, es presenten els conceptes fonamentals de calibratge, és a dir, per les relacions tant de les variables qualitatives com de les quantitatives (relacions entre les variables que caracteritzen certs tipus d’analits i senyals de mesura en certes posicions d’una funció mesurada, per una banda, i entre variables que caracteritzen la quantitat o la concentració de les espècies químiques i les intensitats dels senyals mesurats, per l’altra). Sobre aquesta base es representen els conceptes fonamentals del calibratge de component únic i comú dels quals són representats els models de relació y = ƒ(x) entre els senyals d’intensitats y i les quantitats o les concentracions x de l’analit sota unes condicions determinades. Es prepararà una documentació addicional que tractarà extensament les relacions entre les diverses intensitats de senyal i la quantitat de l’analit, és a dir, i del calibratge multivariant i de l’optimització i el disseny experimental.

Autors: Klaus Danzer, Lloyd A. Currie


Standards for the Ph.D. Degree in the Molecular Biosciences

Volum: Vol. 01 Any: 2000

Biological Science has been changing at a stunning pace with unprecedented growth, deepening of knowledge and proliferation of methods of investigation. At the same time interdisciplinarity has become commonplace and even essential as the barriers between the traditional biosciences disappear. Biochemistry and molecular biology, cell biology, structural biology, developmental biology, genetics, immunology, microbiology, neurobiology, nutrition, physiology, pharmacology, and molecular medicine now speak the same scientific language and use the same molecular tools. It is not nusual for elements of these molecular biosciences to be combined in a single doctoral thesis. Besides, informational science has made possible the birth of genomics, while interest has been moving from molecules to mechanisms and to whole organisms, from a focus on individual components to biological systems.

Autors: Committee on Education of The International Union of Biochemistry and Molecular Biology