Secretaria

a
Seu:

Carrer Montenegre, 18-24 baixos
08029 Barcelona

Contacte:

Ariadna Arbiol Roca (secretària de l’ACCLC)
contacte@acclc.cat