Propòsit de la Secció d’Estadística i Metrologia

a

Els propòsits principals de la Secció d’Estadística i Metrologia són:

– la preparació de documents docents sobre estadística i metrologia aplicades a les ciències de laboratori clínic, amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge d’aquestes matèries als residents de les especialitats de les ciències de la salut relacionades amb el laboratori clínic;

– la preparació de documents sobre el mateix assumpte i d’altres relacionats amb la variabilitat biològica, els valors de referència biològics i el control estadístic de la qualitat que aquesta secció consideri que poden ser d’interès per als professionals de les ciències de laboratori clínic;

– col·laborar en cursos, congressos, simpòsiums o qualsevol altre esdeveniment en el que intervinguin coneixements relacionats amb l’estadística o la metrologia.