Propòsit de la Secció de Terminologia

a

Els propòsits principals de la Secció de Terminologia són:

  • elaborar un diccionari accessible des del web corporatiu que contingui el màxim nombre possible de termes propis del nostre àmbit, recollint i adaptant els diversos vocabularis i glossaris ja publicats per l’ACLCC en diversos documents i actualitzant-los permanentment;
  • donar suport als diversos òrgans de l’ACCLC (junta, seccions, revista, congressos, cursos,…) per a l’adopció dels termes idonis;
  • establir lligams amb les organitzacions terminològiques com el TERMCAT o l’Institut d’Estudis Catalans;
  • difondre informació terminològica en l’àmbit de les ciències de laboratori clínic.