Propòsit de la Secció de Genètica molecular

a

La genètica molecular és la disciplina dins de la biologia que s’ocupa de l’estudi de l’estructura i la funció dels gens a nivell molecular. La genètica molecular clínica té aplicació a qualsevol camp del laboratori clínic, i la Secció de Genètica Molecular busca amb especial interès la representació i sinèrgia entre experts en diferents àrees com la microbiologia, l’onco-hematologia, la neurogenètica, la immunogenètica, el diagnòstic genètic de malalties rares i el diagnòstic genètic pre-natal entre d’altres.

Els propòsits principals de la Secció de Genètica Molecular són:

– La preparació de documents sobre genètica molecular aplicada a les ciències del laboratori clínic amb la finalitat de donar a conèixer el contingut de guies internacionals aplicables a la genètica molecular als professionals de Catalunya que hi puguin estar interessats.

– La preparació de revisions sobre alguna temàtica relacionada amb la genètica molecular que es consideri d’interès dins del camp de les ciències del laboratori clínic.

– La potenciació de la col·laboració de residents en l’elaboració dels documents, així com en l’elaboració de comunicacions en format pòster als congressos bianuals per tal que esdevingui una eina d’aprenentatge més en la seva formació.

– La col·laboració en l’organització de simpòsiums, congressos i cursos per a residents, donada l’ingent presència de la genètica molecular a la major part de camps de les ciències del laboratori clínic.