Propòsit de la Secció de Biomarcadors Oncològics

a

Els biomarcadors oncològics són un grup molt heterogeni de molècules, que generalment es troben en concentracions molt petites en el plasma dels individus sans. La mesura de la seva concentració ofereix informació d’interès clínic en l’avaluació dels malalts amb càncer, tant sigui en el diagnòstic i pronòstic de la malaltia, la detecció precoç de recidives, la selecció del tractament més apropiat o l’avaluació de la resposta al tractament.

El propòsit de la secció, que va ser creada l’any 2002, és facilitar la formació i actualitzar els coneixements dels professionals del laboratori en el camp dels biomarcadors oncològics mitjançant la publicació de documents, articles i guies així com amb l’organització de cursos, taules rodones i simpòsiums.