In vitro veritas

In vitro veritas és la revista electrònica de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC) i actua, conjuntament amb la resta del web, com una de les seves vies d'expressió. La seva finalitat és difondre informació relacionada amb les ciències de laboratori clínic i constituir un fòrum on debatre assumptes relacionats amb aquesta disciplina i activitat professional.

Direcció: J. Nicolau i Costa; Editors: X. Filella i Pla, C. Villà i Blasco

Normes de publicació

DNA lliure circulant: un nou concepte de marcador tumoral

Volum: Vol. 19 Any: 2018

El terme DNA lliure de cèl•lules, DNA extracel•lular o DNA circulant (a partir d’ara cfDNA) agrupa tant el DNA d’origen nuclear com el mitocondrial. Com indica el seu nom, es troba en el medi extracel•lular: sang, saliva, líquid cefaloraquidi, bilis, orina, llet i altres.

Autors: C. Colomé Mallolas, J. Trapé Pujol, JM. Augé Fradera, L. Foj Capell, M. Carbonell Prat, M. de Ramon Amat, ML. Granada Ybern, S. Miró Cañís, X. Filella Pla


El llenguatge i la selecció natural

Volum: Vol. 19 Any: 2018

A “The language instinct”, Steven Pinker tracta diversos aspectes relacionats amb la facultat del llenguatge, com la sintaxi, la relació amb el pensament o la producció i la percepció de la parla. Aquest article se centra en un dels fils conductors de l’obra, l’origen del llenguatge.

Autors: J. Nicolau Costa


Anticoagulants directes. Visió general i maneig al laboratori

Volum: Vol. 19 Any: 2018

El 21 de març del 2018 va tenir lloc, a la seu del Col•legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la cinquena sessió del VI Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Anticoagulants directes: Visió general i maneig al laboratori”, impartida per Noèlia Vilalta, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Autors: N. Vilalta


Informe del IX Simpòsium Europeu sobre El laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro: “Les anàlisis urgents als laboratoris clínics”

Volum: Vol. 19 Any: 2018

Els dies 17 i 18 del passat mes de maig del 2017 es va celebrar, a l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, el IX Simpòsium Europeu sobre El laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro. Enguany, el simpòsium es va centrar en les anàlisis urgents al laboratori clínic i va estar organitzat conjuntament per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC) i la Societat Catalana de Biologia (SCB) sota els auspicis de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC), la Federació Internacional de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic (IFCC) i la Federació Europea de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic (EFLM).

Autors: A. Arbiol Roca, D. Dot Bach


Recomanacions per a l’aplicació clínica de la detecció d’aneuploïdies en el DNA fetal lliure en la sang materna

Volum: Vol. 18 Any: 2017

En la sang materna existeixen fragments de DNA fetal lliure (d’ara endavant DNAfl) de procedència placentària que es poden estudiar per a conèixer el nombre de còpies d’uns cromosomes determinats (habitualment 21, 18, 13, X i Y) en el fetus (1, 2). És un mètode de cribratge avançat d’aneuploïdia, que requereix confirmació mitjançant un procediment diagnòstic invasiu en cas de resultat positiu.

Autors: A. Borrell Vilaseca, Armengol Dulcet L, Cirigliano V, de la Chica Díaz R, E. Casals Font, G. Albaiges Baiget, Plaja Rustein A, Vendrell T


Seguiment bioquímic del càncer diferenciat de tiroide

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El carcinoma diferenciat de tiroide és la neoplàsia endocrina més freqüent (90 % de totes les neoplàsies endocrines), i la principal causa de mort de tots els tumors endocrins. És molt més freqüent en dones amb edats compreses entre 30 i 50 anys. Tot i que la causa és desconeguda, hi ha algunes circumstàncies que s’associen a una freqüència més elevada de càncer de tiroide.

Autors: C. Colomé Mallolas, J. Trapé Pujol, JM. Augé Fradera, M. Carbonell Prat, M. de Ramon Amat, M.L. Granada i Ybern, X. Filella Pla


Estudi de verificació del sistema de mesura Acquity UPLC-UV per al mesurament simultani de la concentració de substància de retinol i alfa-tocoferol en el sèrum

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El retinol és una vitamina liposoluble que pertany a un grup de molècules que es troben estretament relacionades a nivell estructural i metabòlic anomenades retinoïds o vitamina A. La vitamina A exerceix un paper essencial en la funció de la retina, en el creixement i la diferenciació del teixit epitelial, en el creixement de l’ós, així com en la reproducció i el desenvolupament embrionari.
L’alfa-tocoferol és una vitamina liposoluble que pertany a un grup de molècules que es troben estretament relacionades, a nivell estructural i metabòlic, anomenades tocos o vitamina E. La vitamina E actua com un agent antioxidant i eliminador de radicals lliures, protegint la integritat dels lípids insaturats de les biomembranes de totes les cèl•lules i preservant el retinol de la seva descomposició oxidativa.

Autors: A. Padró Miquel, M. Sanjuás Iglesias, MJ. García Escolano, P. Alía Ramos, R. Rigo Bonnin, S. Voces Marfil, TL. Rubio Campos


Informe de la Jornada d’Actualització en Biomarcadors Oncològics

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El dia 10 de novembre de 2016 es va celebrar a la Casa de Convalescència, seu de l’Institut d’Estudis Catalans, la Jornada d’Actualització en Biomarcadors Oncològics. L’esdeveniment va ser organitzat per la Secció de Biomarcadors Oncològics i l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic. Es pot consultar el programa a:

Autors: J. Trapé Pujol, JM. Augé Fradera, M. de Ramon Amat, ML. Granada Ybern, X. Filella Pla


Sobre l’atzar i la necessitat

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El Premi Nobel en Fisiologia o Medicina s’atorga, l’any 1965, a Jacques Monod, François Jacob i André Lwoff, conjuntament, «pels seus descobriments en relació a la regulació genètica de la síntesi d’enzims i de virus». Es reconeix així la seva contribució, realitzada a l’Institut Pasteur de Paris, al desenvolupament de la biologia molecular. Han aportat la distinció entre gens estructurals, que codifiquen proteïnes, i gens reguladors, que controlen l’activitat d’altres gens, i també conceptes com l’al·losteria i l’operó.

Autors: J. Nicolau Costa


Resum de la primera sessió del V Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Monitorització de la immunoteràpia antitumoral”

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El 26 d’octubre de 2016 va tenir lloc, a la seu del Col•legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la primera sessió del V Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Monitorització de la immunoteràpia antitumoral” impartida per Manel Juan Otero, Laboratori d’Immunologia,Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Autors: M. Juan Otero