In vitro veritas

In vitro veritas és la revista electrònica de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC) i actua, conjuntament amb la resta del web, com una de les seves vies d'expressió. La seva finalitat és difondre informació relacionada amb les ciències de laboratori clínic i constituir un fòrum on debatre assumptes relacionats amb aquesta disciplina i activitat professional.

Direcció: J. Nicolau i Costa; Editors: X. Filella i Pla, C. Villà i Blasco

Normes de publicació

Recomanacions per a l’estudi citogenètic prenatal. Detall de cada parell cromosòmic

Volum: Vol. 19 Any: 2018

El grup de treball de citogenètica prenatal i postnatal, Secció de Genètica Molecular, ACCLC (antic Grup Català de Citogenètica), és un grup obert format per citogenetistes de Catalunya que des dels anys 80 ens reunim periòdicament per discutir i intercanviar experiències del camp de la citogenètica, especialment de l’àrea prenatal.
Ja els anys 90 es varen realitzar unes primeres guies d’ús intern que no varen arribar mai a publicar-se. Amb el mer objectiu de posar sobre paper la nostra experiència, el document que us presentem és, doncs, una actualització de les guies que vam elaborar antigament, i recull l’experiència de més d’una vintena de professionals del camp de la citogenètica prenatal que provenim tant de centres públics com privats. Aquest document està centrat principalment en la interpretació dels resultats obtinguts amb la citogenètica convencional. De totes maneres, la informació continguda en aquesta guia és útil en la detecció prenatal de qualsevol trisomia cromosòmica, independentment del fet que el procediment de detecció utilitzat sigui la citogenètica convencional, FISH, matrius (arrays en anglès), estudis de cribratge no invasiu (NIPT) i altres procediments basats en la seqüenciació massiva.

Autors: A. Cisneros Sala, A. Plaja Rustein, A. Soler Casas, B. Méndez Busto, D. Carbonell Soley, E. Cuatrecases Capdevila, E. Lloveras Caballé, E. Triviño Palomares, I. Plensa Nebot, M. A. Rigola Tor, M. Guitart Feliubadalo, M. Jimenez Navajas, M. P. Pérez Iribarne, M. R. Martorell Riera, N. Baena Díez, N. Castells Sarret, N. Pujol Escobar, R. A. de la Chica Díaz, R. López Ortega, R. Santamaria Merino, S. Andreu Cortés, S. Cigarrán Valea


DNA lliure circulant: un nou concepte de marcador tumoral

Volum: Vol. 19 Any: 2018

El terme DNA lliure de cèl•lules, DNA extracel•lular o DNA circulant (a partir d’ara cfDNA) agrupa tant el DNA d’origen nuclear com el mitocondrial. Com indica el seu nom, es troba en el medi extracel•lular: sang, saliva, líquid cefaloraquidi, bilis, orina, llet i altres.

Autors: C. Colomé Mallolas, J. Trapé Pujol, JM. Augé Fradera, L. Foj Capell, M. Carbonell Prat, M. de Ramon Amat, ML. Granada Ybern, S. Miró Cañís, X. Filella Pla


El llenguatge i la selecció natural

Volum: Vol. 19 Any: 2018

A “The language instinct”, Steven Pinker tracta diversos aspectes relacionats amb la facultat del llenguatge, com la sintaxi, la relació amb el pensament o la producció i la percepció de la parla. Aquest article se centra en un dels fils conductors de l’obra, l’origen del llenguatge.

Autors: J. Nicolau Costa


Anticoagulants directes. Visió general i maneig al laboratori

Volum: Vol. 19 Any: 2018

El 21 de març del 2018 va tenir lloc, a la seu del Col•legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la cinquena sessió del VI Curs d’actualització en ciències de Laboratori Clínic: “Anticoagulants directes: Visió general i maneig al laboratori”, impartida per Noèlia Vilalta, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Autors: N. Vilalta


Informe del IX Simpòsium Europeu sobre El laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro: “Les anàlisis urgents als laboratoris clínics”

Volum: Vol. 19 Any: 2018

Els dies 17 i 18 del passat mes de maig del 2017 es va celebrar, a l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, el IX Simpòsium Europeu sobre El laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro. Enguany, el simpòsium es va centrar en les anàlisis urgents al laboratori clínic i va estar organitzat conjuntament per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC) i la Societat Catalana de Biologia (SCB) sota els auspicis de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC), la Federació Internacional de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic (IFCC) i la Federació Europea de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic (EFLM).

Autors: A. Arbiol Roca, D. Dot Bach


Recomanacions per a l’aplicació clínica de la detecció d’aneuploïdies en el DNA fetal lliure en la sang materna

Volum: Vol. 18 Any: 2017

En la sang materna existeixen fragments de DNA fetal lliure (d’ara endavant DNAfl) de procedència placentària que es poden estudiar per a conèixer el nombre de còpies d’uns cromosomes determinats (habitualment 21, 18, 13, X i Y) en el fetus (1, 2). És un mètode de cribratge avançat d’aneuploïdia, que requereix confirmació mitjançant un procediment diagnòstic invasiu en cas de resultat positiu.

Autors: A. Borrell Vilaseca, Armengol Dulcet L, Cirigliano V, de la Chica Díaz R, E. Casals Font, G. Albaiges Baiget, Plaja Rustein A, Vendrell T


Seguiment bioquímic del càncer diferenciat de tiroide

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El carcinoma diferenciat de tiroide és la neoplàsia endocrina més freqüent (90 % de totes les neoplàsies endocrines), i la principal causa de mort de tots els tumors endocrins. És molt més freqüent en dones amb edats compreses entre 30 i 50 anys. Tot i que la causa és desconeguda, hi ha algunes circumstàncies que s’associen a una freqüència més elevada de càncer de tiroide.

Autors: C. Colomé Mallolas, J. Trapé Pujol, JM. Augé Fradera, M. Carbonell Prat, M. de Ramon Amat, M.L. Granada i Ybern, X. Filella Pla


Estudi de verificació del sistema de mesura Acquity UPLC-UV per al mesurament simultani de la concentració de substància de retinol i alfa-tocoferol en el sèrum

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El retinol és una vitamina liposoluble que pertany a un grup de molècules que es troben estretament relacionades a nivell estructural i metabòlic anomenades retinoïds o vitamina A. La vitamina A exerceix un paper essencial en la funció de la retina, en el creixement i la diferenciació del teixit epitelial, en el creixement de l’ós, així com en la reproducció i el desenvolupament embrionari.
L’alfa-tocoferol és una vitamina liposoluble que pertany a un grup de molècules que es troben estretament relacionades, a nivell estructural i metabòlic, anomenades tocos o vitamina E. La vitamina E actua com un agent antioxidant i eliminador de radicals lliures, protegint la integritat dels lípids insaturats de les biomembranes de totes les cèl•lules i preservant el retinol de la seva descomposició oxidativa.

Autors: A. Padró Miquel, M. Sanjuás Iglesias, MJ. García Escolano, P. Alía Ramos, R. Rigo Bonnin, S. Voces Marfil, TL. Rubio Campos


Informe de la Jornada d’Actualització en Biomarcadors Oncològics

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El dia 10 de novembre de 2016 es va celebrar a la Casa de Convalescència, seu de l’Institut d’Estudis Catalans, la Jornada d’Actualització en Biomarcadors Oncològics. L’esdeveniment va ser organitzat per la Secció de Biomarcadors Oncològics i l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic. Es pot consultar el programa a:

Autors: J. Trapé Pujol, JM. Augé Fradera, M. de Ramon Amat, ML. Granada Ybern, X. Filella Pla


Sobre l’atzar i la necessitat

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El Premi Nobel en Fisiologia o Medicina s’atorga, l’any 1965, a Jacques Monod, François Jacob i André Lwoff, conjuntament, «pels seus descobriments en relació a la regulació genètica de la síntesi d’enzims i de virus». Es reconeix així la seva contribució, realitzada a l’Institut Pasteur de Paris, al desenvolupament de la biologia molecular. Han aportat la distinció entre gens estructurals, que codifiquen proteïnes, i gens reguladors, que controlen l’activitat d’altres gens, i també conceptes com l’al·losteria i l’operó.

Autors: J. Nicolau Costa