Documents originals

Notes d’història de les ciències de laboratori clínic
Publicació commemorativa de l’acte acadèmic organitzat amb motiu de la jubilació del Dr Xavier Fuentes Arderiu
(Data de publicació: 2013-02-02)

Traducció del document “Terminologia per a les anàlisis. Introducció al VIM3” publicat per Eurachem
(Data de publicació: 2012-01-30)

Traducció de la vuitena edició del document “El sistema Internacional d’Unitats” publicat per l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures
(Data de publicació: 2011-01-17)

El Sistema Internacional d’Unitats (SI)
Comitè Consultiu de les Unitats del Comitè Internacional de Pesos i Mesures
Traducció de la vuitena edició d’El sistema Internacional d’Unitats publicat per l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures a l’any 2006

Nomenclatura i unitats de les propietats biològiques
Beatriz Candás Estébanez, José Valero Politi, Jordi Huguet Ballester, Xavier Fuentes Arderiu,

Manual d’estil per a les ciències de laboratori clínic
Fuentes Arderiu X, Miró Balagué J, Nicolau costa J
(Data de publicació: 2011-10-18)

Manifest de l’ACCLC a favor de l’acreditació segons la norma ISO 15189

Vocabulari internacional de metrologia– Conceptes fonamentals i generals i termes associats. 3a Edició
Grup de treball 2 del Comitè Conjunt per a les Guies en Metrologia

Llibre blanc del laboratori clínic a Catalunya
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Manual d’aplicació de la ISO 9001:2000 en els laboratoris clínics
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)

Consideracions sobre l’urinocultiu
Calvet i Combelles I, Miserachs i Busqué N

Guia per a la subcontractació dels productes dels laboratoris clínics
Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic