Darrers articles

El llenguatge i la selecció natural

Volum: Vol. 19 Any: 2018

A “The language instinct”, Steven Pinker tracta diversos aspectes relacionats amb la facultat del llenguatge, com la sintaxi, la relació amb el pensament o la producció i la percepció de la parla. Aquest article se centra en un dels fils conductors de l’obra, l’origen del llenguatge.

Autors: J. Nicolau Costa


Sobre l’atzar i la necessitat

Volum: Vol. 18 Any: 2017

El Premi Nobel en Fisiologia o Medicina s’atorga, l’any 1965, a Jacques Monod, François Jacob i André Lwoff, conjuntament, «pels seus descobriments en relació a la regulació genètica de la síntesi d’enzims i de virus». Es reconeix així la seva contribució, realitzada a l’Institut Pasteur de Paris, al desenvolupament de la biologia molecular. Han aportat la distinció entre gens estructurals, que codifiquen proteïnes, i gens reguladors, que controlen l’activitat d’altres gens, i també conceptes com l’al·losteria i l’operó.

Autors: J. Nicolau Costa


Una aproximació a Edward O. Wilson

Volum: Vol. 17 Any: 2016

La teoria de l’evolució per selecció natural explica la variació dels trets anatòmics i fisiològics, però tracta també de les interaccions entre els éssers humans, com l’agressió, l’altruisme o el sentiment de pertinença a un grup. Edward O. Wilson en fa una revisió a Sociobiology, the new synthesis (1), publicat el 1975, la qual cosa és l’objecte d’aquest article.

Autors: J. Nicolau Costa


Què és la vida, segons Erwin Schrödinger

Volum: Vol. 16 Any: 2015

Què és la vida? recull les conferències impartides el 1943 per Erwin Schrödinger, vienès, guardonat amb el Premi Nobel de Física una dècada abans, mentre fa estada a Dublín fugint de l’Europa sotmesa al nazisme. Aquest article tracta de la gènesi i les repercussions d’aquest llibre, breu però influent, en el context de la biologia molecular. La seva traducció a la llengua catalana es publica el 1984 (1), inclosa en una col·lecció de clàssics del pensament modern (Figura 1).

Autors: J. Nicolau Costa


Informe del VII Simpòsium Europeu sobre El Laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro: “La genètica molecular en el laboratori clínic”

Volum: Vol. 15 Any: 2014

Els dies 28 i 29 de maig del 2013, va tenir lloc a la insigne sala Prat de la Riba de la seu barcelonina de l’Institut d’Estudis Catalans, el VII Simpòsium Europeu sobre el laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro. Enguany ha estat organitzat conjuntament per l’Associació de Ciències de Laboratori Clínic i la Societat Catalana de Biologia, i com a novetat s’han donat als assistents 1,9 crèdits de formació continuada atorgats pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Autors: A. Padró Miquel, B. Candás Estébanez, J. Nicolau Costa, M. Salvadó Costa


Al voltant dels escrits de Charles Darwin

Volum: Vol. 15 Any: 2014

La conferència inaugural del setè Simpòsium Europeu «El laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro. La genètica molecular en el laboratori clínic», organitzat per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic i la Societat Catalana de Biologia, va estar dedicada a la història de la genètica molecular i la seva introducció als laboratoris clínics (1). La ponència va començar fent referència a Charles Darwin.
Aquest article tracta de la primera traducció d’una de les seves obres, el Viatje d’un naturalista al rededor del mon: fet a bordo del barco «Lo Llebrer» (The Beagle) desde 1831 a 1836 (Figura 1) (2), distribuïda amb el primer diari escrit totalment en llengua catalana, el Diari Català..

Autors: J. Nicolau Costa


El gen egoista, revisitat

Volum: Vol. 15 Any: 2014

La Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del Centre de Terminologia TERMCAT, defineix mem de la forma següent: «Unitat mínima de transmissió cultural que, segons algunes teories, actua en l’evolució cultural d’una manera comparable als gens en l’evolució biològica» (1).
Cal buscar l’origen del terme al llibre The selfish gene (El gen egoista en llengua catalana) publicat el 1976 (2). L’autor és Richard Dawkins, etòleg, és a dir, estudiós del comportament dels animals, i biòleg evolutiu. Aquest article tracta del raonament que porta a l’autor a l’encunyació del terme. L’article no pressuposa la vigència científica del llibre i el seu contingut es tracta en tant que ajuda a comprendre la creació del terme.

Autors: J. Nicolau Costa


Les ciències de laboratori clínic, fa trenta anys i a l’actualitat

Volum: Vol. 14 Any: 2013

En aquest article es fa una revisió de les actes de les diverses jornades organitzades pel Comitè Europeu de Normes per al Laboratori Clínic (d’ara endavant, ECCLS) que van tenir lloc entre 1981 i 1982 (1). El contingut d’aquests documents permet albirar, més enllà dels avenços tecnològics, l’estat de les ciències de laboratori clínic fa tres dècades i comparar-lo amb el present. La meva mirada al llibre d’actes és inevitablement parcial i esbiaixada, però trobarem propostes i preocupacions encara vigents.

Autors: J. Nicolau Costa


El centenari del Primer Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana

Volum: Vol. 14 Any: 2013

El 1903 se celebra el Primer Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. El fet que les ponències estiguin dedicades al valor semiològic de l’examen de la sang, o, d’acord amb la parla de l’època, la «Valúa semeiológica del examen de la sang», pot ser d’interès pels professionals de les ciències de laboratori clínic. Des d’aquesta perspectiva, i no des de la perspectiva de l’historiador, en aquest article comentaré diversos aspectes del congrés.

Autors: J. Nicolau Costa


Notes a propòsit de la publicació científica electrònica i impresa

Volum: Vol. 04 Any: 2003

El ràpid desenvolupament d’Internet ha permès la publicació electrònica —o en línia— de material científic i acadèmic que habitualment es trobava en forma impresa. La publicació electrònica ha anat augmentant per diversos motius, principalment per la seva rapidesa i economia. En efecte, la publicació electrònica ha permès escurçar totes les etapes entre la creació d’un escrit i la seva publicació. Per altra banda, el món editorial tradicional es troba amb costos cada cop més elevats de producció i distribució, la qual cosa fa que augmentin els preus de les subscripcions a les revistes impreses.

Autors: J. Nicolau Costa