Darrers articles

Descripció estadística de l´evolució dels valors mesurats de diverses magnituds biològiques

Volum: Vol. 14 Any: 2013

Els estudis descriptius poblacionals s’han consolidat com una eina fonamental per analitzar diferents variables, formular hipòtesis i inferir causalitat (1).
Els avenços tecnològics que s’han produït en les últimes dècades han ajudat a realitzar anàlisis automatitzades de grans quantitats de dades per extreure’n patrons interessants fins ara desconeguts. Aquest procés és conegut com “mineria de dades” (data mining) (2).
En els laboratoris clínics es generen una gran quantitat de dades que no s’exploten i que podrien ser de gran utilitat per conèixer, entre d’altres aspectes, l’evolució d’una malaltia en un grup de pacients o d’un esdeveniment epidemiològic, a més de proveir informació sobre la distribució d’algunes alteracions en una comunitat o regió.

Autors: C. Ruiz Iruela, M. J. Castro Castro, X. Fuentes Arderiu