Altres activitats

a
4ª Jornada del Cicle de conferències sobre anèmies minoritàries a Catalunya
a
Seminari de formació sobre “Com redactar un article científic”
a
3ª Jornada del Cicle de conferències sobre anèmies minoritàries a Catalunya
s
2ª Jornada del Cicle de conferències sobre anèmies minoritàries a Catalunya
a
Cicle de conferències sobre anèmies minoritàries a Catalunya
s
II Curs de Benchmarking sobre la Gestió dels Laboratoris Clínics
Club de gestió
a
I Curs de benchmarking sobre gestió dels laboratoris clínics [2010]
Club de Gestió
a
Debats sobre gestió del Laboratori [2010]
Club de Gestió
s
Actualització en la gestió dels laboratoris d’anàlisis clíniques [2008]
Club de Gestió
s
La recerca en l’àmbit del diagnòstic in vitro a Catalunya [2007]
Jornada
a
Programa dels “Tallers d’actualització per als professionals del laboratori clínic” celebrat a l’Institut d’Estudis de la Salut l’any 2007
s
Actualització en la gestió dels laboratoris d’anàlisis clíniques [2007]
Club de Gestió
s
Debats sobre gestió del Laboratori [2006]
Club de Gestió
s
Tríptic de preinscripció per a l'”Avaluació de la competència professional en anàlisis clíniques” de l’any 2005
s
Programa del “Taller de formació en habilitats d’anàlisis clíniques” celebrat a l’Institut d’Estudis de la Salut l’any 2005
s
Debats sobre gestió del Laboratori [2005]
Club de Gestió
s
Programa del curs “L’acreditació del laboratori clínic mitjançant la norma ISO 15189:2003” celebrat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau l’any 2004
s
Debats sobre gestió del Laboratori [2004]
Club de Gestió
s
L’estratègia sis sigma en el laboratori clínic [2003]
Seminaris CLC
s
Debats sobre gestió del Laboratori [2003]
Club de Gestió
s
Ús clínic de l’antigen específic de la pròstata [2002]
Seminaris CLC
s
El futur dels joves especialistes del laboratori clínic [2002]
Seminaris CLC
s
De la certificació ISO 2000 a l’acreditació ISO 15189 [2002]
Seminaris CLC
s
Programa del curs “Implantació d’un sistema de gestió de la qualitat en el laboratori clínic basat en la norma ISO 9001:2000” celebrat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau l’any 2002
s
Malalties metabòliques hereditàries [2001]
Seminaris CLC
s
Jornada sobre bioquímica gènica [2001]
Jornada
s
El Laboratori d’assistència continuada i urgent [2000]
Seminaris CLC
s
Malaltia Celiaca [2000]
Seminaris CLC
s
Utilitat Clínica dels marcadors tumorals en el càncer Ginecològic i Urològic [1999]
Seminaris CLC
s
Carcinoma de pròstata i marcadors tumorals: passat, present i futur [1999]
Seminaris CLC
s
El Laboratori d’inmunologia a la pràctica diària [1999]
Seminaris CLC
s
Càrrega Vírica del HIV-1 [1999]
Seminaris CLC
s
El Laboratori Clínic en el diagnòstic de l’anèmia [1998]
Seminaris CLC
s
II Magnituds bioquímiques per a l’estudi de l’infart agut de miocardi [1998]
Seminaris CLC
s
Aspectes pràctics de l’elaboració i seguiment de pressupostos. Compte d’explotació [1998]
Seminaris CLC
s
II Avenços en el diagnòstic i seguiment de la diabetis mel·litus [1998]
Seminaris CLC
s
I Avenços en el diagnòstic i seguiment de la diabetis mel·litus [1998]
Seminaris CLC
s
I Magnituds bioquímiques per a l’estudi de l’infart agut de miocardi [1997]
Seminaris CLC