Activitats realitzades per la Secció de Genètica molecular

a

VII Simpòsium Europeu del Laboratori Clínic i la Indústria del Diagnòstic in vitro: “La genètica molecular en el laboratori clínic”

Organitzat per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic i la Societat Catalana de Biologia. 28-29 de maig del 2013 a l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

a

XI Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic 

Organitzat per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic. 14 de març de 2014, Figueres.

a

VIII Simposi Europeu del Laboratori Clínic i la Indústria del Diagnòstic in vitro: “Anàlisi prop del pacient” 

Organitzat per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic i la Societat Catalana de Biologia. 5 i 6 de maig del 2015 a l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

a

XII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic 

Organitzat per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic. 3,4 i 5 de març de 2016, Sitges.